DX2018机械手电磁吸铁
 • 产品详情

 

 产品概况

 一:通用性

 1.1: 主体尺寸:直径20mm,长度18mm

 1.2: 电压范围:DC3V~DC48V

 1.3: 应用行程:0mm

 1.4: 力度:根据功率不同,吸力可定制

 1.5:   工作样式:通电吸合,断电松开

 二:电气参数

 型号:DX2018L圆形吸盘电磁铁

 2.1: 参考值

 

 2.2: 绝缘电阻: 绝缘电阻: 线圈和框架间220MΩ(DC500V 常规温度/湿度)

 2.3: 耐电压: 耐电压: AC1200V(50/60Hz)1Sec(击穿电流10mA) (线圈和外壳之间)

 2.4: 工作温度、湿度          -5℃~+55℃,5%RH -85%RH

 2.5: 外观: 沒有损伤、破裂、生锈 、表面污点

 外形尺寸

 产品实拍

 

 

?2019-2029 DADCT All Right Reserved.
XML 地图 | Sitemap 地图